ENERGISPARA
Gamla fönster med spröjs - god kvalitet


Funderar du på att byta fönster?


I reklamen som ensidigt förespråkar fönsterbyte ses nytillverkade fönsterbågar och karmar som en förutsättning för att spara energi. Men här gäller det att tänka till en extra gång. Nya fönster kan nämligen bli en dyr affär. Man kallar ofta fönstren för husets ögon och det är få åtgärder som kan förvanska ett hus utseende så mycket som ett fönsterbyte. Fönstrens storlek, placering, utformning och kulör är bland de viktigaste faktorerna för hur vi upplever ett hus.


Hur fungerar energiglas?

Vad gäller energiaspekten finns det betydligt kostnadseffektivare åtgärder att göra än att byta ut fönstren. Vad man helt enkelt kan göra är att byta ut innerbågens glas mot energiglas (Lågemissionsglas). Det är glas som är belagt  med ett mycket tunt och hårt oxidskikt. Den belagda ytan monteras inåt rummet vilket reflekterar den långvågiga strålningen med cirka 50% som då stannar kvar i rummet.


Är energiglas lönsamt?

Tillsammans med renovering av ytterbågen, justering och byte av tätlist är ett byte till energiglas en investering som betalar sig direkt. Eftersom att man då inte byter ut ytterbågen bevarar man därmed också husets estetik.

Denna åtgärd kan man utföra både på kopplade fönster och äldre fönster med lös innerbåge.


KONTAKTA OSS:


Verkstad och butik:                                                            Postadress:                                                                    Telefon: 0733-837 880

Norrköpings Fönsterrenoveringar                                    Norrköpings Fönsterrenoveringar                             E-post: info@norrkopingsfonster.se

Fredriksdalsgatan 20                                                          Hans Gehlin                                                                  Företaget är innehavare av F-skattsedel

602 23 Norrköping                                                              Nygatan 33

                                                                                              602 34 Norrköping

"Fönster var vackrare förr. Fönsterrenovering med energiglas gör

fönstren lika vackra som förr, fast bättre."